Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT HSV DE BRASEM - BORGER

Artikel 1
Voor deelname aan de wedstrijden dient men op het tijdstip van aanvang aanwezig te zijn, tenzij de wedstrijdleiding anders heeft beslist. Inschrijving en loting vinden plaats bij Sporthal De Koel. Na vertrek blijft men achter de wedstrijdleiding aanrijden. Bij aankomst aan het viswater mag men zich begeven naar de plaats, die bij de loting is toegewezen en beginnen met de voorbereiding. Wedstrijd begint pas bij het signaal (artikel 5).

Artikel 2
Iedere deelnemer dient zich te houden aan de besluiten van de wedstrijdleiding. Bij problemen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Artikel 3
De wedstrijdleiding bepaalt, of in het aangewezen water op die dag kan worden gevist. Uitwijken naar ander water wordt, indien mogelijk, tijdig bekendgemaakt.

Artikel 4
Er wordt op nummer gevist, men mag zich 1 meter naar links of rechts van het nummer begeven. Bij calamiteiten wordt overleg gepleegd met de wedstrijdleiding.

Artikel 5
Er mag niet eerder gevist of gevoerd worden, dan wanneer de wedstrijdleiding hiervoor een sein heeft gegeven, middels claxoneren bij het begin en en het einde. Er mag wel worden gepeild. Het be-azen van de haak voor het signaal wordt gezien als vissen en is niet toegestaan.

Artikel 6
Er mag worden gevist met 1 hengel en 1 haak.

Artikel 7
Er mag de hele wedstrijd worden gevoerd, maar niet met aardappelen. Tijdens het vissen mag er met een aparte cuphengel worden bijgevoerd.

Artikel 8
Het in bezit hebben van gekleurd voer en gekleurde maden, alsmede verse de vase, is verboden. Kunstaas en imitaties van gangbare aassoorten (b.v. gekleurde imitatiemaden/verse de vase) zijn eveneens niet toegestaan.

Artikel 9
Gebruik (en in het bezit hebben) van een katapult is toegestaan, maar geheel voor eigen risico.

Artikel 10
Alle wedstrijden wordt gevist en wettelijke maat. Vissen waarvoor geen wettelijke maat is, tellen allemaal mee.

Artikel 11
Voor het aanbieden van ondermaatse vis volgt diskwalificatie.

Artikel 12
Voor de uitslag tellen niet mee: snoek, snoekbaars en paling.

Artikel 13
De wedstrijdleiding komt langs het water te wegen, het leefnet dient zolang in het water te blijven.

Artikel 14
Voor de uitslag in het eindklassement tellen tien van de veertien wedstrijden.

Artikel 15
Om voor een prijs, aan het einde van de competitie in aanmerking te komen, moet men minimaal 10 wedstrijden hebben gevist.

Artikel 16
Eindigt men in een wedstrijd met een gelijk gewicht, dan gaat degene die het dichtst naar het midden zit, voor.

Artikel 17
De gesloten tijd voor kopvoorn of meun, winde of baars, is van 1 april t/m 31 mei.

Artikel 18
Per wedstrijd wordt een "vrij vak" geplaatst van plm. 50 meter (scheiding A- en B-vak).

Artikel 19
Wie zich niet houdt aan dit reglement wordt uitgesloten van de wedstrijd.

Artikel 20
De vereniging of wedstrijdleiding is niet aansprakelijk voor de overtredingen en/of schade veroorzaakt door wat dan ook, tijdens voor en na de wedstrijd, aan leden of aan derden en/of bezittingen.

Artikel 21
Houdt er rekening mee, dat er naar vergunningen kan worden gevraagd. Het in bezit hebben van de juiste documenten is verplicht voor elke deelnemer.

Artikel 22
Als het laatste signaal klinkt, moet de hengel direct uit het water, gebeurt dit niet dan volgt diskwalificatie. Heeft een visser net een vis gehaakt, dan mag hij die rustig binnenhalen. Als de weegploeg komt en hij heeft geen tijd om de vis aan te bieden, volgt ook diskwalificatie.

Artikel 23
Indeling van het wedstrijdwater geschiedt in 2 vakken, waarbij het A-vak bij een oneven aantal, de meeste deelnemers bevat.

Artikel 24
Houdt de stek ook na wedstrijd schoon. Dit draagt bij aan een positiever beeld van de visser.