Bestuur

Voorzitter Peter Engelage
Lid jeugdcommissie pengelage@hotmail.com
Vice-voorzitter Jan Boekholt
Lid Wedstrijdcommissie jan-jannieboekholt@live.nl
Secretaris M. Kijf
Ledenadministratie mkijf@home.nl
Penningmeester R. Luit
Wedstrijdsecretaris fennaroelof@home.nl
Bestuurslid B.A. Wiekema
bwiekema@ziggo.nl
Bestuurslid R. Oost
r.oost.1@home.nl

 

De secretaris zou graag zien dat (indien u die heeft), uw emailadres
stuurt naar mkijf@home.nl. Eventuele berichtgeving kan dan
gemakkelijker verwerkt worden. Bij voorbaat dank.